26 Nisan 2017, Çarşamba

  KONFERANS SALONU A  KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU
KURS SALONU
2
KURS SALONU
KURS SALONU
4  
KURS SALONU
10:00 - 12:00   KURS 1

Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Benzerlik ve Farklılıklar

Moderatör: Mesut Yıldız (PD)

Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Genetik Benzerlik ve Farklılıklar
Mesut Yıldız (PD)

Şizofreni ve Bipolar Bozuklukta Endofenotipik Yönünden Benzerlik ve Farklılıklar
Neşe Yorguner

Nörogörüntüleme Bulguları Açısından Şizofreni ve Bipolar Bozukluk Benzer mi, Farklı Bozukluk mu ?
Ayşe Sakallı Kani

Şizofreni ve Bipolar Bozukluk: Bilişsel Bozukluk Açısından Benzer mi, Farklı Bozukluk mu ?
Serhat Ergün(PD)

WORKSHOP 1

Frontal Sistemin İşlevleri, Değerlendirilmesi ve Patolojileri


Barış Topçular
Ferda Korkmaz Özkanoğlu

KURS 2

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Dünyasına Giriş

Moderatör:
Kasım Fatih Yavuz (PD)

Ahmet Nalbant
KURS 3

Olgu Örnekleri ile  Askeri Personelin  Psikiyatrik Sorunlarına Yaklaşımlar

Moderatör:
Ayhan Algül (PD)

Özgür Maden
(Sultan Abdülhamid Han Eğt. ve Arş. Hastanesi Psikiyatri Servisi)
KURS 4

Psikofarmakolojik İlaç Yönetiminde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşirelerinin Rolü

Tartışmacı Moderatör:

Leyla Baysan Arabacı, Esra Engin

Psikofarmakolojik İlaç Yönetiminde Ruh Sağlığı - Psikiyatri Hemşireleri Neden Önemlidir?
Neslihan Günüşen

Psikofarmakolojik Ajanların Yan Etkilerinin Yönetiminde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşirelerinin Rolü
Gül Dikeç

Psikofarmakolojik İlaç Kullanan Hasta ve Ailelerinin Eğitiminde Ruh Sağlığı - Psikiyatri Hemşireleri
Leyla Baysan Arabacı
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30 - 15:30
AÇILIŞ TÖRENİ:

Açılış Konuşmaları

Eyüp Gümüş (Sağlık Bakanı Müsteşarı)
Esra Alataş (TC Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı)
Programları Daire Başkanı)
15:30 - 16:30
AÇILIŞ KONFERANSI:

Moderatör: Norbert Müller
(Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği)

Allan Young (İngiliz Psikofarmakoloji Derneği Başkanı)
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI 
18:00 - 20:00
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 1

Tik Bozukluğu ve Komorbidite

Moderatörler:
Mücahit Öztürk, Sarper Taşkıran

Tik Bozukluğu, Tanımı ve Etiyolojisi 
Hatice Altun

Tik Bozukluğu Ve Komorbidite
Hatice Doğan

Tik Bozukluğunda Ayırıcı Tanı ve Tedavi
Nilüfer Şahin

Tourette Sendromunda Tedaviye Dirençli Vakalara Yaklaşım
Tuba Mutluer
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 1 (BDTD - PD)

Beni Kategorize Etme: Psikiyatrik Sınıflama Sistemleri ve Gelecek 

Tartışmacı Moderatörler:
M. Hakan Türkcapar   (BDTD - PD), Kasım Fatih Yavuz (BDTD-PD)

Günümüz Sınıflandırma Sistemleri: Artılar ve Eksiler
Ahmet Nalbant

RDoC (Research Domain Criteria) Modeli Ne Vadediyor?
Hüseyin Şehid Burhan

Transdiagnostik Yaklaşımın Getirdikleri
Merve Terzioğlu

Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) Nasıl bir Sınıflandırma Modeli Önerebilir?
Şengül İlkay
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 2

Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotik Kullanınımda Dikkat Edilecek Konular

Moderatör:
Senem Başgül

Çocuk ve Ergenlerde Depo Antipsikotik İlaç Uygulamaları
Mehmet Fatih Ceylan

Okul Öncesinden Ergenliğe Antipsikotik Kullanımı
Özden Üneri

Çocuk ve Ergenlerde Antipsikotik Kullanımında Karşılaşılan Yan Etkiler
Selma Tural Hesapçıoğlu

Çocuklarda Antipsikotik Kullanımının Takibi Ve Uzun Dönem Etkileri
Sebla Gökçe
20:00 - 20:30 AKŞAM YEMEĞİ
20:30 - 22:30 KURSLAR - ATELYE ÇALIŞMALARI 
KONFERANS 1:

Alzheimer Hastalığında İnflamasyonun Olası Rolü

Moderatör:

Kazım Yazıcı

Norbert Müller (GAPP)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 3

Kişilik Bozukluklarına Farklı Yaşam Dönemlerinde Yaklaşım ve Yönetim

Tartışmacı Moderatörler:

Murat Altın (PD), Esengül Kayan

Kişilik Bozukluklarının Nörobiyolojisi ve Medikal Tedaviye Yansımaları
Murat Altın (PD)

Çocukluk ve Ergenlik Çağında Kişilik bozukluklarına tedavide yeni yaklaşımlar: “Zihinselleştirme Temelli Terapiler”
Esengül Kayan

Erişkin Kişilik Bozukluğu Hastalarında Davranışcı Terapi Yaklaşımları
Filiz Şükrü Gürbüz

Erişkin Kişilik Bozukluklarında Tanı Karmaşası
Gökçe Elif Sarıdoğan
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 4

Otizm Spektrum Bozukluğunda Az Bilinenler

Moderatörler:
Evren Tufan, Hatice Doğan

Otizmde Beyindeki Morfometrik Değişimler
Tülin Fidan

Otizm Spektrum Bozukluğunda Beslenme
Arzu Çalışkan Demir

Otizm ve Normal Cinsel Gelişim
Zeynep Esenkaya Usta

Otizm ve Ergenlikle İlişkili Diğer Davranışlar, Sorunlar
Fatma Hülya Çakmak
WORKSHOP 2
Geçmişi Yeniden Keşfetme  Yolları


Kayıp Hatıralar
Sümer Öztanrıöver

Hayali Yeniden Senaryolaştırma
Şencan Sertçelik

Tuttuğumuz Yas ile Barışmak
Alişan Burak Yaşar

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uzamış Maruziyet
Kadir Coşkun
 

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği