28 Nisan 2017, Cuma

  KONFERANS SALONU A  KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU 1  KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 
 07:00 - 08:30 ORAL SUNUMLAR 2 ORAL SUNUMLAR 3 ORAL SUNUMLAR 4 KURS 12

Psikoterapi Seansında Tıkandığımda Ne Yapabilirim?


Fatih Kasım Yavuz


WORKSHOP 5

Disosiyatif Kimlik Bozukluğunun Tanı ve Tedavisi


Medaim Yanık
KURS 13

Çocuk, Ergen ve Erişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı II

Moderatör:

M. Hakan Türkçapar (PD,BDTD)

Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı
Vahdet Görmez (PD, BDTD)

Yetişkinlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Yaklaşımı
Fatma Bozkurt
08:30 - 09:00 KAHVALTI
09:00 - 10:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 10

Şiddet ve Terörün Psikodinamikleri

Moderatörler:

M. Kazım Yazıcı, Medaim Yanık

Terörist ve Hayatın Anlamı Üzerine
Erol Göka

Şiddetin Bilişsel Altyapısı
M. Hakan Türkçapar (PD - BDTD)

Terör Eylemlerinden Sonra Ruhun Halleri
Kemal Sayar (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 11

Hastalarımızın İç Dünyalarını Anlamada Psikoterapilerin Yeni Ufukları

Moderatörler:
Serhat ÇITAK (PD-BDTD), Can Tuncer

Psikoterapilerde Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?
Can Tuncer

Psikoterapide Bilim ve Anlamın Buluşması; İşlevsel Bağlamcılık ve ACT
Hasan Turan Karatepe

Dinamik Kişilerarası Terapi: Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Tedavisinde Yeni Bir Terapi Modeli
Serhat Çıtak (PD-BDTD)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 12

Mültecilik, Ruh Sağlığı ve Şiddet

Moderatörler:

Bengi Semerci (PD), Vahdet Görmez (PD, BDTD)

Mülteci Çocukların Ruh Sağlığı
Mina Fazel

Erken Çocukluk Döneminde Srebrenica Soykırımına Maruz Kalan Çocukların Ergenlik Dönemindeki İntikam ve Affetme Yetileri
Nermina Kravić

Şiddetle Büyümek
Veysi Çeri (PD)

Türkiye’de Bulunan Mülteci Kamplarında Yaşayan Çocukların Psikososyal Gelişimleri
Serhat Nasıroğlu
 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00
UYDU SEMPOZYUMU 3:


Şizofreni Tedavisinde Gerçek Yaşamda Neler Oluyor?

Halise Devrimci Özgüven
Alp Üçok
Murad Atmaca
Ahmet Tiryaki
Atila Erol
 
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30
MÜNAZARA 2
Psikiyatride Geleceğin Tanı Koydurucusu: Hangi Tanı Modeli?     

Moderatör:

Norbert Müller (GAPP)     

- İDDİA EDEN:
DSM ve ICD Sınıflamaları En İyi Tanı Modelidir
Serdar Dursun (PD-CCNP)

- KARŞI GÖRÜŞ:
RDOC En İyi Tanı Modelidir
Dost Öngür (PD-USA)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 13

Çocukluktan Yetişkinliğe Otizm ve Şizotipi Özellikleriyle Ruhsal Bozukluklar Arasındaki İlişki

Tartışmacı Moderatörler:
Levent Sevinçok, Serhat Nasıroğlu (PD)

OKB ve İlişkili Bozukluklarda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Levent Sevinçok

Çocukluk Çağı Ruhsal Bozukluklarda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Sevcan Karakoç Demirkaya

Psikoz ve OKB ekseninde Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Çağdaş Öykü Memiş

Sosyal Anksiyete Bozukluğunda Otistik ve Şizotipik Belirteçler
Bilge Doğan
WORKSSHOP 6
Okul Öncesi Dönem DEHB’de Tedavi Algoritmaları

Moderatörler:
Birim Günay Kılıç, İpek Perçinel Yazıcı

Halime Tuna Çak
Özlem Özcan
Ebru Çengel Kültür
 
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 16:30
SICAK KONULAR:
Tartışmacı Moderatör:
Allan Young  (BAP Başkanı)      

Karma  Bipolar Durumlar: Algoritmalar  bize ne diyor?
Heinz Grunze (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 14

Bağırsak Mikrobiyatası ve Psikiyatrik Bozukluklar


Moderatörler:

Süheyla Ünal, Feyza Arıcıoğlu (PD)

Mikrobiyata Nedir? Dünü, Bugünü ve Yarını
Esra Porgalı Zayman

Mikrobiyata ve Psikotik Bozukluklar
Şükrü Kartalcı

Mikrobiyata ve Otizm
Özlem Özel Özcan

Mikrobiyata ve Diğer Psikiyatrik Hastalıklar
Lale Gönenir Erbay
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 15

DEHB Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar

Moderatörler:

Birim Günay Kılıç, Ömer Faruk Akça

Erişkin DEHB'de Tedavinin Uzun Dönem Etkileri
Umut Mert Aksoy

Çocuk ve Ergenlerde DEHB Tedavisinin Uzun Dönem Etkileri
Mahmut Cem Tarakçıoğlu

DEHB'de İşlevsellikte ve Yaşam kalitesinde Bozulma
Vahdet Görmez (PD, BDTD)

Üniversite Çağında DEHB Tanı ve Tedavisi
Özge Kılıç
 
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 4 (PD - CCNP - GAPP)

Psikiyatride  En Zor Vakalar Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki   İncelikler

Moderatörler:
Serdar Dursun (PD - CCNP), M. Hakan Türkçapar (PD,BDTD)

Şizofrenide  OKB v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki   İncelikler
Dost Öngür (PD-USA) 

Bipolar Bozukluk  Hastalarında DEHB ve OKB v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki  İncelikler
Heinz Grünze (GAPP)


Psikiyatrik Bozukluklar ve Alkol / Madde Kullanımı  v.b.  Komorbiditelerinin Tedavileri  ve  Yönetimlerindeki  İncelikler
Michael Soyka (GAPP)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 16

Elektrokonvülsif Tedavi Güncellemesi

Moderatörler:
Musa Tosun, Servet Ebrinç (PD)

EKT Nedir? Beyinde Ne Yapar?
Musa Tosun

Şizofreni'de EKT Uygulaması
Ömer Faruk Demirel

Duygudurum Bozuklukları'nda EKT Uygulaması
Cana Aksoy Poyraz

Diğer Psikiyatrik Bozukluklarda EKT Uygulaması
Şenol Turan

Çocuk Psikiyatrisi'nde EKT Uygulaması
Muhammed Tayyib Kadak
KURS 14:
ACE and ACE+DEHB Tanısı için Çocuk ve Erişkinlerde Tanısal Klinik Görüşme

Moderatör:
Bengi Semerci

Susan Young
 
18:30 - 19:00 KAHVE ARASI
19:00 - 20:00
KONFERANS 3
Parkinson Psikozu ve Tedavisi 

Moderatör:
Özcan Uzun (PD)

M. Kazım Yazıcı
KONFERANS 4
15 Temmuzun Psikolojisi

Tartışmacı Moderatörler:
İbrahim Balcıoğlu, Mecit Çalışkan

Erol Göka

KONFERANS 5
Okullarda Ruh Sağlığı Geliştirme Uygulamaları

Moderatörler:
Zinnur Emine Kılıç, Ali Evren Tufan

Mina Fazel
 
20:00 - 20:30 KAHVE ARASI 
20.30 - 22:30
KURS 15
Moderatör:
Dost Öngür (PD - USA)

Beyin Görüntülemede Yeni Ufuklar, Yeni Teknikler?
Ali Saffet Gönül (PD)

Beyin Görüntüleme Metotlarının Klinik Psikiyatriye Etkisi
Dost Öngür (PD - USA)

KURS 16
20:30 - 21:30

Alkol ve Opioid Bozuklukları İçin Kanıta Dayalı Farmakoterapiler

Moderatör:
Umut Mert Aksoy

Michael Soyka (GAPP)
KONFERANS 17
Anksiyete Bozukluklarında Karmaşık ve Tedaviye Dirençli Olgular İçin Stratejiler

Moderatör:

Levent Sevinçok

Borwin Bandelow (GAPP)
KONFERANS 18

Şizofreniye Bütüncül ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Modeli

Moderatör:
Mustafa Yıldız (PD)

Şizofrenide Bütüncül ve Bireyselleştirilmiş Tedavi
Mehtap Arslan Delice

Şizofrenide Bütüncül ve Bireyselleştirilmiş Tedavi Uygulaması Olarak Bakırköy TRSM Programı
Cenk Varlık
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 17


Çocukluk Çağı Psikiyatrik Bozukluklarında Biyobelirteçler

Moderatörler:
Burak Doğangün,Kemal Utku Yazıcı

Davranım Bozukluğunda Olası Biyobelirteçler
Merve Çıkılı Uytun

Otizm Spektrum Bozukluklarında Olası Biyobelirteçler
Rabia Yilmaz

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Olası Biyobelirteçler
Esra Demirci

Çocukluk Çağı Depresyonunda Olası Biyobelirteçler
Sevgi Özmen
KURS 19

Şizofrenide Sanal Gerçeklik Terapisi

Köksal Alptekin

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği