29 Nisan 2017, Cumartesi

  KONFERANS SALONU A KONFERANS SALONU B  KONFERANS SALONU C  KURS SALONU 1  KURS SALONU 2 KURS SALONU 3 
07:00 - 08:30 ORAL SUNUMLAR 5 ORAL SUNUMLAR 6 ORAL SUNUMLAR 7 KURS 20

Dirençli Obsesif - Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Yenilikler


Biyolojik Yaklaşımlar
Oğuz Tan

Psikoterapötik Yaklaşımlar
Cengiz Demirsoy

Obsesif Kompulsif Bozuklukta İntihar
Rukiye Ay  
KURS 21

Davranış Psikolojisinde Biyoistatistiksel Yöntemler

Moderatör:

Murat Atmaca

Psikiyatride Sık Kullanılan Biyoistatistiksel Yöntemler
Ali Evren Tufan

Psikiyatride Metaanaliz Uygulamaları
Hale Yapıcı Eser
KURS 22

Nörolojik Tablolarda Dürtü Kontrol Bozuklukları


Barış Topçular
08:30 - 09:00 KAHVALTI 
09:00 - 10:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 18

Psikiyatride İlaç Uyumu Sorunu

Tartışmacı Moderatörler: Servet Ebrinç (PD), Köksal Alptekin

Psikiyatride İlaç Uyumsuzluğu Yaygınlığı
Mesut Çetin

Psikiyatride İlaç Uyumsuzluğu Nedenleri
Meral Kelleci

Psikiyatride İçgörüsü Olmayan Hastaların İlaç Uyumunu  Nasıl Artırabiliriz? Farmakolojik Yaklaşımlar
Özcan Uzun (PD)

Psikiyatride İçgörüsü Olmayan Hastaların İlaç Uyumunu Nasıl Artırabiliriz?
Mustafa Yıldız (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 19

Üç Farklı Sorun ile Kadın: İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tecrübesi

Moderatörler:
Serhat Çıtak (PD - BDTD), Melike Nebioğlu (PD)

Sigara ile Kadın
Osman Ağa Önal

Otizm ile Kadın
Aynur Görmez (PD)

Cinsel İşlev Bozukluğu ile Kadın
Rümeysa Yeni Elbay (PD)

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 20

Çocuk ve Ergenlerde Farklı Psikoterapi Yaklaşımları

Moderatörler:
Zinnur Emine Kılıç, Vahdet Görmez (PD)

Çocuk ve Ergenlerde Dinamik Psikoterapi Prensipleri
Burak Doğangün

Çocuk ve Ergenlerde Psikodrama yaklaşımları
Özden Üneri

Çocuk ver Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Psikoterapi Yaklaşımları
Fatma Bozkurt

Çocuk ve Ergenlerde Mentalizasyon Temelli Psikoterapi Yaklaşımları
Sarper Taşkıran (PD)
 
10:30 - 11:00 KAHVE ARASI
11:00 - 12:00
KONFERANS 6
Alkolizmin Nörobiyolojik Temeli ve Farmakoterapisi

Michael Soyka
KONFERANS 7
Moderatör:
Murad Atmaca (PD)

Anksiyete Bozukluklarında Kanıta Dayalı Tedaviler 

Borwin Bandelow (GAPP)
 
12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
ORTAK SEMPOZYUM 5 (BAP- GAPP-PD)

Psikiyatrik Bozukluklarda Farklı Bakış Açıları

Tartışmacı Moderatörler:
Feyza Arıcıoğlu (PD), Samet Köse (PD,BDPD)

Nörogörüntüleme
Ali Saffet Gönül (PD)

Nöroinflamasyon
Norbert Müller  (GAPP)

Bilişsellik
Allan Young (BAP)         

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 21

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisinde Bilinen Sorunlara Yeni Bakışlar

Moderatörler:
Bengi Semerci, Özhan Yalçın

Eksojen Obezitesi Olan Çocuklarda Emosyon Tanıma Ve Regülasyonu
İpek Perçinel Yazıcı

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerde D Vitamini Düzeyleri
Kemal Utku Yazıcı

Boşanmanın Aile ve Çocuk Üzerine Etkileri, 2017 Perspektifi
Yasemin Yulaf

Nörogelişimsel Perspektiften Otizm
Hesna Gül
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 22

Nörobiyolojiden Psikopatolojiye Emosyon Disregülasyonu

Moderatörler:
Mücahit Öztürk, Senem Başgül

Emosyon Regulasyonu Nedir ve Nasıl Gelişir
Özlem Özcan

Emosyon Disregülasyonu Nasıl Oluşur ve Psikopatolojilere Nasıl Yansır?
Sarper Taşkıran

Emosyon Regülasyonu Klinikte ve Araştırmalarda Nasıl Değerlendirilir?
Ali Evren Tufan

Tedaviler Emosyonu Regüle Edebilir mi?
Didem Öztop
KURS 23

Mülteciler ve Ruh Sağlığı


Kemal Kuşçu
 
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI 
15:00 - 16:30
KONFERANS 8
Korku Toplumu mu Olacağız? Terörizm Zamanlarında Anksiyete

Moderatör:

Kemal Sayar (PD)

Borwin Bandelow (GAPP)
WORKSHOP 7
Çocuk İstismarı ve Çocuk Koruma

Moderatör:
Elvan İşeri

Çocuk İstismarı Nedir? Türkiye'de Çocuk İstismarı, Çocukları İstismardan Nasıl Koruruz?
Elvan İşeri

Riskli Çocuklarda İstismar
Şaziye Senem Başgül
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 23

Psikiyatride Kardiyak Belirteçler

Moderatör:

Kemal Kuşçu

Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Damar Yaşlanması
Ömer Yanartaş (PD)

Ruhsal Hastalıklarda Kalp Atım Hızı Değişkenliği
Serkut Bulut

Antipsikotikler ve QTc Uzaması
Mesut Yıldız (PD)

Sentetik Kanabinoidlerin EKG Parametrelerine Etkisi
Ahmet Gül
     
16:30 - 17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 24

Türkiye'de Akılcı İlaç Uygulamaları

Moderatörler: 

Kemal Sayar (PD) , Mesut Çetin (PD)

Türkiye'de Akılcı İlaç  Uygulamaları    
Mesil Aksoy (Sağlık Bakanlığı Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı)

Sağlıklı Kalmanın Bedeli
Gazi Alataş (SGK  Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü)

Pratik Yaşamda Sağlıkta Dönüşüm
Rüstem Aşkın (Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 25

Adli Tıp Kurumu ve Adli Psikiyatri 

Moderatörler:
Musa Tosun, İbrahim Balcıoğlu

Adli Tıp Kurumu Tarihçesi Bugünü ve İşleyiş Mekanizması
Mustafa Solmaz

Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk Açısından Adli Psikiyatrik Uygulamalar
İbrahim Balcıoğlu

SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 26

Otonom Disfonksiyon

Moderatörler:
Didem Öztop, Sebla Gökçe

Otonom Sinir Sistemi ve Duygulanımlar
Funda Gümüştaş

Otizm Spektrum Bozukluğunda Otonomik Disfonksiyon
Veysi Çeri (PD)

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Otonomik Disfonksiyon
Sultan Seval Yılmaz

Anksiyete Bozukluklarında Otonomik Disfonksiyon
Gözde Narin Coşkun

18:30 - 19:00 KAHVE ARASI
19:00 - 20:30
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 27

İlk Atak Psikozu Tanımak ve Yönetimindeki İncelikler

Tartışmacı Moderatörler:

Salih Battal (Turkey), Mustafa Solmaz  (TAP)

Prodromal Dönem ve Özellikleri
Servet Ebrinç (PD)

İlk  Atak Psikozun Farmakolojik Tedavisinin İncelikleri Nelerdir ?
Ayhan Algül (PD)

İlk Atak Psikozdan Korunmak İçin Koruyucu Antipsikotik Kullanımı Doğru Bir Seçim Midir?
Köksal Alptekin

Karar Zamanı: Antipsikotiklerin Uzun Süreli Kullanımı Faydalı mı, Yoksa Riskli Midir?  
Serdar Dursun (PD)
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 28

Bağımlılıkta Bağlanma: Nörobiyolojik ve Psikodinamik Kuramlar Arasında Bir Köprü

Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Coşkunol, Musa Tosun

Davranışsal Bağımlılığın Nörobiyolojisi
Umut Mert Aksoy (PD)

Madde Kullanım Bozukluklarının, Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantıları ve Psikososyal Travmalarla İlişkisi
Özhan Yalçın

Bağlanma Bozukluğu Yaklaşımı İle Madde Bağımlılığı Tedavisi
Hakan Coşkunol  
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 29

Çocuk mu Anne mi: Ergende Gebelik

Moderatörler:
Özden Üneri, Serhat Nasıroğlu (PD)

Ergen Gebeliklerinde Risk Faktörleri, Olumsuz Sonuçları, İlişkili Ruhsal Bozukluklar
Gamze Ergil Altın

Ergen Anne Olursa: Ergen Anne - Çocuk İlişkisi
Didem Öztop

Ergen Beyni Gebeliğe Neden Hazır Değildir?
Emine Zinnur Kılıç

Türkiye'de Ergen Annelerle İlgili Çalışmalar, Korunma ve Müdahale Yaklaşımları
Ayşegül Yolga Tahiroğlu
KURS 24

Sosyal Fobide Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri


Kadir Özdel
 
  KAHVE ARASI
20:30 - 22:00
WORKSHOP 8
Akademik Yayıncılıkta Son Gelişmeler ve Araştırmacının Doğru Konumlanması

Moderatör:

Lucy Mcivor (Taylor &Francis Journal Group)

Metin TUNÇ (Thomson Reuters eski Türkiye Temsilcisi)

* Akademik Yayın Yapmanın İncelikleri ve Akademik Yayın Yapmada Püf Noktalar, Sık Yapılan Hatalar, Hızlı ve Nitelikli Yayın Yapmanın İncelikleri
* Akademik yayıncılıkta son rakamlar
* Etki Yaratacak Akademik Yayın (Normalize Etki Faktörü)
* Dergi ve Yayın Evleri Kara Listesi (Beall’s List)
* Bilimsel Yayıncılıkta Kötüleşme Eğilimleri ve Korunmak
* Nitelikli Yayın Geliştirmeye Dair Stratejiler
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 30

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozuklukta Nörobiyoloji, Tanı ve Tedavide Son Güncellemeler

Moderatörler:
Elvan İşeri, Ayşegül Yolga Tahiroğlu

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozuklukta Prodromal Belirtiler - Prodromal Mani ve Madde kullanım Bozukluğu Eştanısı
Özhan Yalçın

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozukluk Genetiği ve Nörobiyolojisi
Hatice Güneş

Çocuk ve Ergenlerdeki Bipolar Afektif Bozuklukta Klinik Görünümler, Komorbidite ve Ayırıcı Tanı
Güven Kılıçoğlu

Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Afektif Bozukluk Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar
Kayhan Bahalı
SÖZLÜ SUNUMLAR:
SEMPOZYUM 31

Psikodermatoloji

Tartışmacı Moderatörler:
Hakan Okur, Mustafa Solmaz

Psikodermatolojinin Psikiyatri Yönü
Hakan Okur

Dermatolojik Hastalıkların Psikiyatrik Boyutu
Yurdum Sinan Yücel

Psikodermatolojide Uygulanan Ölçekler
Kübra Aslan

Psikodermatoloji Hastalarında Kozmetik Sorunlar ve Çözüm Yolları
Ali Cemal Yılmaz


 

BAP: İngiliz Psikofarmakoloji Derneği 

BDTD: Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği
CCNP: Kanada Nöropsikiyatri Koleji
CINP: Uluslararası Nöropsikiyatri Koleji
GAPP: Alman Psikiyatri ve Psikoterapi Derneği
PD: Psikofarmakoloji Derneği